Menu
Sepetim

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir


 


1.       TARAFLAR


 


Satıcı: AHMET TAŞDAN, Kafkars Balland


 


Adres: Şahindere Mahallesi, 100. yıl Caddesi, No:6 Kağızman/KARS


Telefon:  +90 551 968 38 22


E-Posta adresi: balland36@gmail.com


Mersis Numarası: : 


 


Tüketici:

Ad:

Adres:

Telefon:

E-Posta adresi:

 


2.       SÖZLEŞMENİN KONUSUİşbu sözleşme, www.kafkarsballand.com  internet sitesinden aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünü sipariş veren Tüketici ile bu internet sitesinin sahibi olan Satıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince düzenlenmiştir.


 


UYARI: İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!


 


3.       ÜRÜN VE SİPARİŞ BİLGİLERİ


 


Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır


 


Ürünün adı:

Ürünün adeti:

Ürünün KDV dahil fiyatı:

Teslimat ulaşım fiyatı:

Ödeme Şekli:


 


4.       FATURA VE TESLİMAT BİLGİLERİ


 


Fatura Adresi:

Faturadaki Unvan:


Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:


 


 


 


 


5.       GENEL ŞARTLAR1.       18 yaşından küçük kişiler        www.kafkarsballand.com internet sitesinden alışveriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyit etmiş olur.


2.       Talepleriniz sipariş sonunda belirlemiş olduğunuz teslimat tipine göre hazırlanmak üzere işleme alınacaktır. Siparişleriniz onaylandıktan sonra en geç 21 iş günü sonunda Kargo firmasına teslim edilir. İlgili Kargo firması bulunduğunuz adrese göre  yurt içinde 1 ile 24 iş günü yurtdışı siparişlerinde ise 2 ile 28 iş günü içerisinde siparişinizi adresinize teslim edecektir.


3.       SATICI, www.kafkarsballand.com internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. SATICI, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.


4.       ALICI,  www.kafkarsballand.com adresinden alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur.


5.       ALICI, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.


6.       Ürün bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


7.       Ödemenin banka havalesi ya da EFT yoluyla gerçekleştirildiği siparişlerin, SATICI tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, SATICI'nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. 


8.       ALICI, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 2 iş günü içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda SATICI'nın siparişi iptal edeceğini kabul eder.


9.       Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.


10. www.kafkarsballand.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.


11.   Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan ürünlerin arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için www.kafkarsballand.com ’a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri www.kafkarsballand.com tarafından karşılanacaktır.


 


 


6.       SATICI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


 


1.       www.kafkarsballand.com sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


2.       Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.


3.       Siparişi verilen ürünün, teslimat adresindeki ALICI tarafından teslimatının kabul edilmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.


4.       Çeşitli sebeplerle, siparişi verilen ürünlerin üretiminin mümkün olmadığı durumlarda, SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştırdığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. SATICI, ödenmiş olan  bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde ALICI’ya iade eder.


5.       Siparişi verilen ürünlerin, SATICI tarafında üretimi sonucunda, ürünlerin kilogramlarında  + / - %5 farklılık oluşabilmektedir. 


6.       SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini, 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


 


 


7.       ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


 


1.       ALICI, Madde 3′te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


2.       Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden www.kafkarsballand.com sorumlu tutulamaz.


3.       Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini www.kafkarsballand.com ’a ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde www.kafkarsballand.com ’a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri SATICI’ya aittir.


 


8.       CAYMA HAKKI


 


1.       ALICI, sipariş verdiği ürünün kendisine veya Teslimat Adresi olarak belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.


2.       Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde www.kafkarsballand.com’a e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.


3.       SATICI, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir.


4.       Tüketici ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak SATICI'ya göndermekle yükümlüdür.


5.       Faturadaki iade bilgileri alanları doldurularak imzalanıp gönderilmeyen ürünlerin KDV'si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez.


6.       İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren ALICI’dan kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren ALICI’ya aittir.


7.       Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.


 


 


9.       CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


 


Mesafeli satış sözleşmesi yönetmeliği gereğince; ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda ALICI’ya özel tasarlanan ve hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.


 


 


10.   SİPARİŞ İPTALİ


 


1.       Siparişinizi onayladığınız aynı gün içerisinde www.kafkarsballand.com e-mail adresinden veya +905519683822 numaralı telefonlardan iptali gerçekleştirebilirsiniz.


2.       İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile www.kafkarsballand.com yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


3.       Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.


 


11.   TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


 


Her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder


 


12.   YÜRÜRLÜK


 


ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 


 


SATICI: Kafkars Balland, 


ALICI:


TARİH: